0

И З В Е С Т У В А Њ Е

ПОЧИТУВАНИ ГРАЃАНИ

            Координативното тело за следење на состојбата со корона вирус при општина Пробиштип, доследно и одговорно почитувајќи ги сите  мерки и препораки на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење на COVID-19 (корона вирус),донесе заклучок,да се затворат пазарите во Пробиштип и Злетово.

Од тие причини ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип ги известува сите граѓани и пазарџии дека пазарите во Пробиштип на ден 18.03.2020 г. (Среда) и во Злетово на ден 20.03.2020 г. (Петок) ќе бидат затворени за работа и нема да се врши продажба на истите за сите видови стока.

Набавката на овие основни продукти граѓаните можат да ја вршат во неколкуте пиљари и маркети во градот.

Оваа мерка ќе важи додека се во важност препораките и забраните од Владата на РСМ и Министерството за здравство.

17.03.2020 година

Пробиштип

ЈКП Никола Карев – Пробиштип

Директор : Ненад Павиќевиќ

0

...