Off
Пристигна опремата за филтер станицата во Пробиштип

Пристигна опремата за филтер станицата во Пробиштип

Опремата која е наменета за најважниот проект во општината, изградба на филтер станица за вода за пиење пристигна во општина Пробиштип.

Опремата е со вредност од над 1.000 000 евра, а проектот е во завршна фаза на реализација.

Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 1.500 000 евра, средства од кои 500 000 се донација на Словенечката Влада, 800 000 евра се заем од JICA а останатите средстава се обезбедени од сопствен буџет. Овој проект е најважниот и најзначајниот затоа што по 30 години жителите на Пробиштип ќе имаат квалитетна вода за пиење

0

...