0

ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Јавното комунално претпријатие Никола Карев -Пробиштип е назначено лицето: Александар Пешевски Дипл. правник – Раководител на одделение за човечки ресурси Контакт тел:078241947 еmail:pesevski.aleksandar@yahoo.com

0

...