БРЗО ПЛАЌАЊЕ: https://euslugi.jkpnikolakarev.com.mk/FastPayment.aspx Е-КОРИСНИК: https://euslugi.jkpnikolakarev.com.mk/ *почитувани корисници за да можете да ја користите апликацијата за Е-Корисник на тековните сметки почнувајки од месец ноември 2020 год. ќе добиете корисничко име и лозинка, при што пожелно е да ја промените лозинката.